Overslaan en naar de inhoud gaan

Advies artsen op waarschuwingsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparaten

Advies artsen op waarschuwingsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparaten

Na de eerste berichtgeving van Philips maandag 14 juni jl. over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een waarschuwingsmelding (Europese Field Safety Notice) en heeft de vereniging van artsen, dus ook uw behandelend arts, haar advies hierover gegeven. Na onze eerdere e mail deze week informeren we u hier graag over. 

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips
De waarschuwingsmelding van Philips bevat onder andere het volgende: Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voorzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts. 

Reactie van vereniging van artsen
In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht die wij graag met u delen: “Uitvoerige overleggen met diverse instanties, de berichtgeving uit Europa en de vanochtend bekend gemaakte informatie vanuit Philips samenvoegend denken wij dat tot nader order continueren van de behandeling met de huidige apparatuur wenselijker is dan staken.” 

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?
Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen/behandelcentrum aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen. 

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?
We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen wisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips zoals genoemd in de aangepaste waarschuwingsmelding.. In Nederland zal uw leverancier zorgdragen voor registratie/aanmelding bij fabrikant Philips. 

Meer informatie?
Ga naar de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum voor het advies van uw arts. Helaas hebben wij, en uw arts, nog geen antwoord op al uw vragen. Houdt daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. We informeren u daarnaast ook via e-mails of brieven. 

Met vriendelijke groet,

Nesrine Djebali
Benelux Managing Director