Overslaan en naar de inhoud gaan

Slaapapneu therapie

Voor een succesvolle therapie

Slaapapneu

Over slaapapneu

Veel mensen halen onregelmatig adem tijdens het slapen. Daarbij staat de adem soms ook korte tijd stil. Hierdoor krijgt het lichaam te weinig zuurstof binnen en geven de hersenen een signaal om wakker te worden. Na het ontwaken, vaak met een schok, wordt de ademhaling weer hervat. Als dit af en toe gebeurt, is het niet erg. Het wordt wel een vervelend probleem als de ademstilstanden lang (meer dan 10 seconden tot enkele minuten) duren of heel vaak (meer dan 5 tot wel 60 keer per uur) voorkomen. In die gevallen spreken we van slaapapneu.

Slaapapneu bestaat in twee vormen

  • OSAS Obstructief Slaap Apneu Syndroom: Komt het meest voor en gaat gepaard met luid snurken. De verstoorde ademhaling wordt veroorzaakt door afsluiting van de keelholte tijdens de slaap.
  • CSAS : Centraal Slaap Apneu Syndroom: De hersenen geven tijdens de slaap te weinig prikkels om te ademen.

Therapie

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) betekent letterlijk ‘voortdurend positieve druk in de luchtwegen’. Het is een manier om de ademhaling te ondersteunen. De meeste patiënten met slaapapneu zijn met deze therapie gebaat. De bijbehorende CPAP-apparatuur verhoogt de luchtdruk in de neus- en keelholte. Dit voorkomt afsluiting van de keelholte en verstoring van de ademhaling. De pomp haalt extra lucht uit de slaapkamer en blaast die door een slang en een masker in uw neus. Zo blijven uw luchtwegen open en worden apneus voorkomen.

Hoe beter de CPAP-therapie wordt toegepast, hoe beter u zich voelt. Heldere voorlichting, goede begeleiding en veel inzet van de patiënt zijn dan ook essentieel voor het slagen van de behandeling. De verpleegkundigen van VitalAire zijn gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding. Zij komen u zonodig bij u thuis helpen.

Goed uitgerust.