Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijnen

Richtlijnen van uw zorgverzekeraar

Wat verwacht uw zorgverzekeraar van u?

Contracten

Uw slaapapneu-therapie wordt vergoed door uw verzekeraar vanuit uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Het CPAP-apparaat is erg kostbaar. Daarom huurt uw zorgverzekeraar het bij VitalAire of koopt het in eigendom aan. U krijgt het apparaat in bruikleen verstrekt. Het apparaat blijft dus eigendom van VitalAire of uw zorgverzekeraar. Op deze manier houden we de zorg betaalbaar.
VitalAire heeft contracten met (bijna) alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor een actueel overzicht van zorgverzekeraar waarmee wij contracten hebben verwijzen wij u naar het overzicht zorgverzekeraarscontracten op onze website.

Kiest u voor accesoires zoals een verwarmde slang of reisapparatuur? Deze producten worden gezien als comfortartikelen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en worden dus door ons bij u in rekening gebracht. U bestelt comfortartikelen eenvoudig in onze webwinkel.

Wat verwacht uw zorgverzekeraar van u?

Uw zorgverzekeraar verwacht van u dat u het CPAP-apparaat tenminste 5 dagen per week gedurende 4 uur per nacht gebruikt. Dit is de actuele richtlijn voor behandeling van slaapapneu bij volwassenen. Uw behandelend arts mag van deze richtlijn afwijken als dat nodig is voor uw behandeling. Een aanvullende verklaring is vereist en dient te worden voorgelegd aan uw verzekeraar.

Gebruikt u het apparaat niet meer? Geef dit aan VitalAire door. Als uw behandelend arts akkoord gaat, halen wij het apparaat bij u op.