Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuurstof behandeling

Haal het beste uit je adem

Meer lucht en energie door een vrijere en betere ademhaling

Zuurstoftherapie

Een arts kan aanvullende zuurstof voorschrijven wanneer het lichaam niet in staat is om voldoende zuurstof uit de lucht op te nemen. De behandelende arts stuurt dan een schriftelijke aanvraag naar VitalAire. Bij de keuze van een zuurstofvoorziening spelen verschillende factoren een rol, zoals de mate van mobiliteit en beperkingen van de patiënt enerzijds en de overwegingen van de behandelende arts en VitalAire anderzijds. Na ontvangst van de aanvraag van uw behandelende arts, neemt onze klantenservice contact met u op om een datum en tijd af te spreken voor levering van de voorgeschreven zuurstofvoorziening. Voor een correct en veilig gebruik van de zuurstofvoorziening ontvangt u en/of uw partner of huisgenoot/verzorger een mondelinge en schriftelijke instructie van onze zorgmedewerker. Alle apparatuur wordt in bruikleen verstrekt en blijft eigendom van VitalAire.

Extra zuurstof nodig

De zuurstof die we inademen, komt via de longen in het bloed terecht. Het bloed stuurt de zuurstof naar plekken waar energie nodig is, zoals naar spieren of organen. Heeft u COPD, dan gaat er minder zuurstof via de longen naar uw bloed. Daarom kan het zijn, dat u soms te weinig zuurstof krijgt. Dat maakt u niet alleen benauwd en moe, het kan ook leiden tot een stijging van de bloeddruk in de longen. En dat zorgt er weer voor dat het bloed nog minder zuurstof opneemt. Hierdoor kunnen het hart en andere organen in de problemen komen. Vandaar dat mensen met COPD soms een behandeling met extra zuurstof nodig hebben.

Klachten bij te weinig zuurstof

Heeft u klachten als kortademigheid, benauwdheid, onrust, verwardheid of sufheid? Dan kan de longarts onderzoeken of u te weinig zuurstof in uw bloed heeft. COPD is met extra zuurstof niet te genezen, maar kan de kwaliteit van uw leven wel verbeteren. Wel vraagt een behandeling met zuurstof wat van u en het luistert erg nauw.

Zuurstof gebruiken

Het is belangrijk dat u zich precies houdt aan de voorgeschreven hoeveelheid zuurstof, omdat de behandeling anders niet werkt. De meeste mensen met COPD hebben vooral 's nachts en bij inspanning zuurstof nodig. Voor veel mensen met ernstige COPD is het normaal om vijftien uur per dag zuurstof te gebruiken, voor langere tijd. Dat kan even wennen en soms onhandig zijn. Roken is verboden, ook voor mensen in uw omgeving. Zuurstof is namelijk erg brandbaar. Bovendien heeft extra zuurstof nauwelijks effect als u zelf blijft roken. Uw arts zal alle regels met u bespreken en tips geven voor een zo prettig mogelijke behandeling.

Haal het beste uit je adem met VitalAire

PDF - 539.09 KB

Verschillende vormen van toediening

Medicinale zuurstof

Medicinale zuurstof is gasvormige of vloeibare zuurstof verrijkte lucht die wordt verpakt in cilinders of vaten. Deze vorm van zuurstof wordt industrieel vervaardigd en valt onder de geneesmiddelenwet. Air Liquide, de moederorganisatie van VitalAire, produceert en controleert de medische zuurstof onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een geregistreerd “Qualified Person”. De productie vindt plaats onder GMP (Good Manufacturing Practice) en GLP (Good Laboratory Practice) richtlijnen. De levering van deze medicinale zuurstofproducten geschiedt volgens GDP richtlijnen (Good Distribution Practice). Medicinale zuurstof wordt industrieel volgens GMP vervaardigd, op basis van een geneesmiddelenregistratie bij het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Het CBG beoordeelt en bewaakt onder andere de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van humane geneesmiddelen.

Zuurstof concentratoren

Zuurstof concentratoren vallen niet onder de geneesmiddelenwet. Het betreft apparatuur die in de thuisomgeving van de patiënt zuurstof verrijkte lucht vervaardigt. VitalAire werkt samen met eerste klas fabrikanten die bekend staan om hun goede productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid. De concentratoren die VitalAire inzet zijn getest en beoordeeld door ons eigen medisch-technisch laboratorium in Parijs.

Wijze van toediening

Samen met uw arts kunt u bekijken welke manier van extra zuurstoftoediening het beste bij uw situatie past. De meeste mensen met COPD krijgen zuurstof via een neusbrilletje. Dit is een plastic slangetje dat achter de oren en langs het hoofd naar de neus loopt. Er zijn diverse zuurstofapparaten: van een concentrator, draagbare flessen voor buitenshuis tot grotere tanks vloeibare zuurstof voor binnen. De arts bepaalt vaak voor welke toedieningsvorm gekozen wordt. Dit hangt af van de hoeveelheid zuurstof die u nodig heeft en voor hoe lang. Sommige mensen gebruiken slechts tijdelijk zuurstof, anderen hebben het de rest van hun leven nodig.

Meestal wordt voor zuurstoftoediening gebruik gemaakt van een neusbrilletje, maar in enkele gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van een neuskatheter of gelaatsmasker. De keuze hangt af van medische factoren en persoonlijke omstandigheden. Neusbrillen en verlengslangen dienen bij veelvuldig gebruik regelmatig te worden vervangen. 

In de omgeving is de gemiddelde luchtvochtigheid >60%. Omdat zuurstofverrijkte lucht door een concentrator uit de omgevingslucht wordt gehaald, is het meestal niet nodig om de lucht te bevochtigen. Dit in tegenstelling tot de zuurstof die eventueel in het ziekenhuis is toegediend. Bij een zuurstof flow van minder dan 4 liter per minuut biedt het gebruik van een bevochtiger geen voordelen en is de effectiviteit beperkt. Toepassing van een bevochtiger kan leiden tot storingen, zuurstofverlies en kan een bron van infectie vormen. Om deze reden wordt een bevochtiger bij voorkeur pas ingezet bij doseringen van meer dan 5 liter zuurstof per minuut. Alle benodigde artikelen worden door VitalAire geleverd.